Οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Κορινθίων στο ύψος των περιστάσεων.

Δείτε στο σποτ που ακολουθεί τις πρωτοβουλίες για τη βοήθεια προς τους συμπολίτες μας.