Το σποτ του Δήμου Κορινθίων για τις κοινωνικές υπηρεσίες την περίοδο αυτή

0

Οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Κορινθίων στο ύψος των περιστάσεων.

Δείτε στο σποτ που ακολουθεί τις πρωτοβουλίες για τη βοήθεια προς τους συμπολίτες μας.

Απάντηση