Το Μερα25 για τη φοίτηση των παιδιών των δομών στα σχολεία

0

Η φοίτηση όλων των παιδιών στο σχολείο αποτελεί όχι απλά ένα αναφαίρετο ανθρώπινο δικαίωμα, αλλά και μία ανθρώπινη και ηθική υποχρέωση που δε γνωρίζει διακρίσεις. Πόσο μάλλον όταν έχει να κάνει με το δικαίωμα παιδιών που έχουν ταλαιπωρηθεί από την βία της προσφυγιάς. Θεωρούμε επομένως ανάγκη να ξεκινήσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα η φοίτηση των παιδιών στα σχολεία του Δήμου μας προκειμένου να μη χαθεί ούτε ώρα, με δεδομένο μάλιστα ότι την περασμένη χρονιά, εξαιτίας και του κορονοϊού, δεν κατέστη δυνατόν να φοιτήσουν σε σχολεία.

Το ίδιο ισχύει φυσικά και για τα παιδιά των προσφύγων που φιλοξενούνται στους Αγίους Θεοδώρους. Κι εκεί πρέπει άμεσα να ληφθεί η απαραίτητη μέριμνα προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η φοίτηση των παιδιών στα σχολεία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.

Καλούμε επομένως όλους όσους αντιδρούν και κυρίως όσους ασκούν διοίκηση (Δημάρχους, Αντιδημάρχους και εκλεγμένους αυτοδιοικητικούς) αντί να ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλον για το ποιος θα πλειοδοτήσει σε υπερβολές που τελικά υπονομεύουν την όλη προσπάθεια, να συμβάλλουν στην απρόσκοπτη φοίτηση των παιδιών στα σχολεία και να βοηθήσουν, ώστε η κατάσταση να ομαλοποιηθεί.

Μόνο κερδισμένη θα βγει η κοινωνία στο σύνολό της από τη φοίτηση των παιδιών στα σχολεία και η λειτουργία της Ανοιχτής Δομής στην πόλη μας όπως και στους Αγίους Θεοδώρους θα βελτιωθεί ακόμη περισσότερο.

Καλούμε παράλληλα και τους υπεύθυνους του προγράμματος να μεριμνήσουν για την ισόρροπη κατανομή των μαθητών σε περισσότερα από ένα σχολεία έτσι ώστε η όλη διαδικασία να είναι ακόμη περισσότερο λειτουργική και αποτελεσματική.

Πόσο μάλλον όταν έχει να κάνει με το δικαίωμα παιδιών που έχουν ταλαιπωρηθεί από την βία της προσφυγιάς. Θεωρούμε επομένως ανάγκη να ξεκινήσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα η φοίτηση των παιδιών στα σχολεία του Δήμου μας προκειμένου να μη χαθεί ούτε ώρα, με δεδομένο μάλιστα ότι την περασμένη χρονιά, εξαιτίας και του κορονοϊού, δεν κατέστη δυνατόν να φοιτήσουν σε σχολεία.

Το ίδιο ισχύει φυσικά και για τα παιδιά των προσφύγων που φιλοξενούνται στους Αγίους Θεοδώρους. Κι εκεί πρέπει άμεσα να ληφθεί η απαραίτητη μέριμνα προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η φοίτηση των παιδιών στα σχολεία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.

Καλούμε επομένως όλους όσους αντιδρούν και κυρίως όσους ασκούν διοίκηση (Δημάρχους, Αντιδημάρχους και εκλεγμένους αυτοδιοικητικούς) αντί να ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλον για το ποιος θα πλειοδοτήσει σε υπερβολές που τελικά υπονομεύουν την όλη προσπάθεια, να συμβάλλουν στην απρόσκοπτη φοίτηση των παιδιών στα σχολεία και να βοηθήσουν, ώστε η κατάσταση να ομαλοποιηθεί.

Μόνο κερδισμένη θα βγει η κοινωνία στο σύνολό της από τη φοίτηση των παιδιών στα σχολεία και η λειτουργία της Ανοιχτής Δομής στην πόλη μας όπως και στους Αγίους Θεοδώρους θα βελτιωθεί ακόμη περισσότερο.

Καλούμε παράλληλα και τους υπεύθυνους του προγράμματος να μεριμνήσουν για την ισόρροπη κατανομή των μαθητών σε περισσότερα από ένα σχολεία έτσι ώστε η όλη διαδικασία να είναι ακόμη περισσότερο λειτουργική και αποτελεσματική.

Leave a Reply