Τι αλλάζει στις εισφορές για τα μπλοκάκια

0

Καταργείται η υποχρέωση ασφάλισης για τα μπλοκάκια, στην περίπτωση που ο εργαζόμενος είναι ταυτόχρονα και μισθωτός.

Σύμφωνα με το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, οι παράλληλα απασχολούμενοι ως μισθωτοί και ως ελεύθεροι επαγγελματίες θα απαλλάσσονται από τις διπλές εισφορές, αρκεί να καλύπτουν από τον μισθό τous την ελάχιστη εισφορά για σύνταξη και υγεία των 252 ευρώ.

Ειδικά για μηχανικούς, γιατρούς και δικηγόρους για τους οποίους υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης και για επικουρική και εφάπαξ, η πλήρης απαλλαγή έρχεται αν καλύπτονται και οι εισφορές της πρώτης κατηγορίας για επικούρηση και της πρόνοια από το μισθό. Επειδή για σύνταξη και υγεία απαιτείται η κάλυψη της δεύτερης κλίμακας των 252 ευρώ.

Μισθωτοί που είναι παράλληλα και ελεύθεροι επαγγελματίες, απαλλάσσονται πλήρως αν έχουν μεικτό μισθό 930 ευρώ και πάνω. Αυτό διότι καλύπτουν από το μισθό τους την εισφορά κλάδου σύνταξης και υγείας της δεύτερης κλίμακας των 252 ευρώ.

Οι μηχανικοί, γιατροί και δικηγόροι πρέπει να καλύπτουν και την ελάχιστη εισφορά για επικουρική εφάπαξ η οποία όμως καλύπτεται από το ποσό των 930 ευρώ, οπότε δεν υποχρεώνονται σε επιπλέον εισφορά γι αυτούς τους δυο κλάδους εφόσον έχουν αυτό το μισθό.

Όσοι επιλέξουν να ενταχθούν σε ανώτερη κλίμακα, θα πληρώσουν μόνο την διαφορά της εισφοράς κύριας σύνταξης που δεν καλύπτεται από τον μισθό τους.

Ασφαλισμένοι που αμείβονται με μπλοκάκι και απασχολούνται σε έως δύο φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μπορούν να συνεχίσουν να πληρώνουν εισφορές ως οιονεί μισθωτοί (ν.Κατρούγκαλου).

Τι προβλέπει το ασφαλιστικό νομοσχέδιο
Ως προς την εργοδοτική εισφορά το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών εφαρμόζεται χωριστά για κάθε εργοδότη.

Στις περιπτώσεις μισθωτής απασχόλησης ή απασχολουμένων με έμμισθη εντολή που παράλληλα αυτοαπασχολούνται ή ασκούν ελεύθερο επάγγελμα ή επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, καταβάλλεται υποχρεωτικά η νέα προβλεπόμενη ασφαλιστική εισφορά.

Η εν λόγω εισφορά δεν είναι δυνατόν να υπολείπεται του ποσού της εισφοράς της δεύτερης ασφαλιστικής κατηγορίας συμπεριλαμβανομένης της εισφοράς για την ασφάλιση ασθενείας.

Εάν υπολείπεται του ποσού της δεύτερης ασφαλιστικής κατηγορίας καταβάλλεται η διαφορά από τον ασφαλισμένο.

Ειδικά για τους νέους αυτοτελώς απασχολουμένους ή ελεύθερους επαγγελματίες η ανωτέρω εισφορά δεν δύναται να υπολείπεται της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας, συμπεριλαμβανομένης της εισφοράς για την ασφάλιση ασθενείας για 5 έτη από την έναρξη ασκήσεως του επαγγέλματος, κατόπιν υποβολής σχετικής αιτήσεως.

Για όσους μισθωτούς και αυτοτελώς απασχολουμένους ή ελεύθερους επαγγελματίες ή απασχολουμένους σε επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ επιλέγουν προαιρετικά την καταβολή υψηλότερης εισφοράς της δεύτερης ασφαλιστικής κατηγορίας αυτοτελώς απασχολουμένου, ή ελεύθερου επαγγελματία, ή απασχολουμένου σε επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, ή της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας για τους νέους επαγγελματίες, καταβάλλονται οι προβλεπόμενες εισφορές συμπεριλαμβανομένης και της εισφοράς για την ασφάλιση ασθενείας.

Στους μισθωτούς που παράλληλα αμείβονται με δελτία παροχής υπηρεσιών από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο παρέχουν μισθωτή εργασία ή σε συνδεδεμένα με αυτά πρόσωπα εφαρμόζονται αναλογικά ως προς το ύψος τον τρόπο υπολογισμού και τον υπόχρεο καταβολής της εισφοράς.

Οι παραπάνω ασφαλισμένοι για υγειονομική περίθαλψη υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του φορέα κλάδου ή τομέα που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ με την ιδιότητα του μισθωτού.

Ασφαλισμένοι ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση για τους οποίους προέκυπτε βάσει γενικών ειδικών ή καταστατικών διατάξεων όπως αυτές ίσχυαν έως την έναρξη του παρόντος για κάθε φορέα τομέα κλάδο ή λογαριασμό που εντάχθηκε στον ΕΦΚΑ υποχρεωτική ασφάλιση σε δύο ή περισσότερους.

πηγη

Απάντηση