Την επανάσταση του αυτονόητου έφερε ο Γρ. Καρπουζης στο Νοσοκομείο Κορίνθου

0

Απασχόλησε πρόσφατα τον ηλεκτρονικό και ημερήσιο τύπο το θέμα του χρόνου αναμονής εξέτασης στα Νοσοκομεία της χώρας.

Ο χρόνος αυτός στο Νοσοκομείο Κορίνθου, παρά την μεγάλη έλλειψη Ιατρονοσηλευτικού κυρίως προσωπικού, δεν ξεπερνά τον μέσο όρο των νοσηλευτικών μονάδων της χώρας με εξαίρεση την Οφθαλμολογική κλινική.

Μετά από παρέμβαση του Διοικητή του Νοσοκομείου Κορίνθου και σύμφωνη γνώμη των Ιατρών της Οφθαλμολογικής κλινικής , το έργο των οποίων είναι γνωστό και για την αποτελεσματικότητα τους αποφασίστηκε η αύξηση του αριθμού των εξεταζόμενων ασθενών κατά 30% , γεγονός που μετά βεβαιότητας θα μειώσει τον χρόνο αναμονής στην κλινική.

Από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου

ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Leave a Reply