Τηλεφωνική υποστήριξη από την ψυχιατρική κλινική του Γ.Ν Νοσοκομείου Κορίνθου

0

Η πανδημία του κορονοϊού COVID – 19 έχει επιφέρει πρωτόγνωρες αλλαγές στην καθημερινότητα όλων . Η δυσχέρεια στις μετακινήσεις, η κοινωνική αποστασιοποίηση, η διακοπή της εργασίας, το αίσθημα ανασφάλειας έναντι της επιδημίας, αλλά και η εργασιακή εξουθένωση (BURN ΟUT) σε κάποιες κατηγορίες εργαζομένων έχουν διαμορφώσει συνθήκες ιδιαίτερα ψυχοπιεστικές, με απρόβλεπτες συνέπειες .

Η Ψυχιατρική κλινική του Γ.Ν.Κορίνθου λαμβάνει τη πρωτοβουλία να λειτουργήσει υπηρεσία ψυχολογικής στήριξης γενικού πληθυσμού όσον αφορά τον κορονοϊό COVID – 19 για την περιοχή ευθύνης του Νοσοκομείου Κορίνθου.

Λειτουργεί κατά κύριο λόγω τηλεφωνικά με τη συνδρομή έμπειρων ψυχολόγων της κλινικής.

Ώρες λειτουργίας από 09:00 ως και 13:00 καθημερινά Δευτέρα έως και Παρασκευή .

Τηλέφωνο Υπηρεσίας : 2741361891

Έναρξη λειτουργίας : Τρίτη 21-04-2020

Από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου

ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Leave a Reply