Στην παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης «112» αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

0
Ôñßôç çìÝñá åñãáóéþí ôïõ 13ïõ ôáêôéêïý ÓÕíåäñßïõ ôçò ÍÝáò Äçìïêñáôßáò, ôçí ÊõñéáêÞ 1 Äåêåìâñßïõ 2019. (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την Πέμπτη στις 14:00 θα μεταβεί στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε) του Πυροσβεστικού Σώματος, στο Χαλάνδρι, προκειμένου να παραστεί στην παρουσίαση της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης «112».

Στις 17:30, ο πρωθυπουργός, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, θα παραβρεθεί στο Βιομηχανικό Συνέδριο ΣΕΒ με τίτλο: «4η Βιομηχανική Επανάσταση: Η ευκαιρία της βιομηχανικής αναζωογόνησης που δεν πρέπει να χαθεί» και θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον πρόεδρο του ΣΕΒ, κ. Θεόδωρο Φέσσα με θέμα «Η ανάγκη για εθνική σύμπραξη».

πηγη

Απάντηση