Ο Νίκος Σταυρελης αναρωτιέται για τους λόγους που η δημοτική αρχή Κορινθίων δεν έτρεξε πιο γρήγορα για να διαθέτει περισσότερους υπαλλήλους καθαριότητας και πρασίνου μες στο καλοκαίρι.