Σε όλο τον κόσμο ο Ελληνισμός γιορτάζει τον αγιασμό των υδάτων

0

Παγκοσμίως οι Ελληνες τηρούν το έθιμο…

Στην Αλβανία

Στην Ιταλία

Απάντηση