Στα πλαίσια των απαιτήσεων του προγράμματος «Γαλάζια Σημαία » ο Δήμος και οι υπεύθυνοι της ακτής υποχρεούνται να παρουσιάσουν τουλάχιστον πέντε διαφορετικές δραστηριότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Μία από τις δραστηριότητες αυτές, όπως αναφέρονται και στον πίνακα ανακοινώσεων του προγράμματος στην παραλία « Καλάμια » έχει τίτλο :
Σεμινάριο στους υπαλλήλους καθαριότητας του Δήμου με σκοπό την ευαισθητοποίηση τους για την ανάγκη προστασίας της φύσης Σκοπός της παρουσίασης ήταν η σωστή και συνεχής καθαριότητα της ακτής, η προσεγμένη φροντίδα των χώρων πρασίνου, η καλή συμπεριφορά προς το κοινό και τις επιχειρήσεις.
Το Σεμινάριο έγινε στις 29/7/2020 στης αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και προσήλθαν οι αντιδήμαρχοι, οι επιστάτες της καθαριότητας, προσωπικό της καθαριότητας του Δήμου , και ειδικού συνεργάτες του Δήμου. Παρουσιάστηκαν τα κριτήρια της Γαλάζιας Σημαίας με έμφαση την περιβαλλοντική διαχείριση για την φροντίδα της ακτής Καλάμια και υπήρχε ανταλλαγή απόψεων.