Τοποθετήθηκαν ΡΑΜΠΕΣ πρόσβασης ΑΜΕΑ στη θάλασσα με εγκαταστάσεις χημικών τουαλετών, αποδυτήρια, χώρους στάθμευσης, ομπρέλες… οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στο τηλ. 2742360113