Επικαιρότητα

Πρόταση δημιουργίας δημοτικού εργαστηρίου ελέγχου ποιότητας νερού

Διαβάστε την πρόταση ενεργών πολιτών που έχει κατατεθεί στις 9 Ιουνίου 2009 στο πρωτόκολλο του δήμου Κορινθίων, έχει κοινοποιηθεί στις δημοτικές παρατάξεις αλλά δεν έχει υπάρξει καμία ανταπόκριση μέχρι σήμερα :

Δημιουργία και λειτουργία ενός πλήρους οργανωμένου και πιστοποιημένου Δημοτικού εργαστηρίου ελέγχου ποιότητας του πόσιμου νερού, των νερών κολύμβησης των ακτών του Δήμου και των λυμάτων(Βιολογικός καθαρισμός).

Το εργαστήριο αυτό θα στεγάζεται σε σύγχρονο κτίριο μέσα στην πόλη της Κορίνθου, θα στελεχωθεί από το κατάλληλο εξειδικευμένο προσωπικό (χημικούς, τεχνολόγους τροφίμων, βοηθούς παρασκευαστή κλπ.), θα λειτουργεί σε μόνιμη καθημερινή βάση, θα εξοπλιστεί με τα κατάλληλα μηχανήματα και όργανα ελέγχου(χρωματογράφους ,μικροσκόπια, φασματοφωτόμετρα, κλιβάνους, ψυγεία, οξυγονόμετρα, pH-μετρα, αγωγιμόμετρα κλπ.) και θα έχει τις παρακάτω δραστηριότητες :
α)Έλεγχο και παρακολούθηση της ποιότητας του πόσιμου νερού της Κορίνθου και των Δημοτικών διαμερισμάτων τόσο στο δίκτυο ύδρευσης και τις δεξαμενές της ΔΕΥΑΚ όσο και τις πηγές υδροληψίας με την διενέργεια των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων. Ο έλεγχος θα γίνεται σε καθημερινή βάση( με την λήψη των απαιτούμενων για τον σκοπό αυτό δειγμάτων από τα προβλεπόμενα σημεία) ως προς τις παραμέτρους που ορίζονται για τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού και όπως ορίζει η ΚΥΑ Υ2/2600/03 σε συμμόρφωση της οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ε.Ε. σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού οικιακής και βιομηχανικής κατανάλωσης.
Όλα τα αποτελέσματα των καθημερινών ελέγχων θα δημοσιοποιούνται άμεσα από το Δήμο και θα κοινοποιούνται στα τοπικά ΜΜΕ προς ενημέρωση των δημοτών.

β)Έλεγχο και παρακολούθηση της ποιότητας των νερών όλων των ακτών κολύμβησης του Δήμου. Σκοπός των ελέγχων θα είναι η διασφάλιση της ποιότητας των νερών κολύμβησης, ο άμεσος εντοπισμός των διαφόρων προβλημάτων και η έγκαιρη παρέμβαση των αρμόδιων φορέων.

Σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική τα δείγματα νερού θα λαμβάνονται ανά δεκαπενθήμερο και τουλάχιστον για έξι μήνες το χρόνο(κολυμβητική περίοδος: από Μάϊο έως Οκτώβριο) και τα αποτελέσματα των ελέγχων θα δημοσιοποιούνται άμεσα από το Δήμο και θα κοινοποιούνται στα τοπικά ΜΜΕ προς ενημέρωση της κοινής γνώμης.
Θα γίνεται επίσης έλεγχος ποιότητας των νερών και στις γειτονικές ακτές κολύμβησης του Βιολογικού καθαρισμού της περιοχής της Ποσειδωνίας που εξυπηρετεί τις ανάγκες του Δήμου Κορινθίων και του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας και ο οποίος απορρίπτει τα επεξεργασμένα νερά του(μετά από τη δευτεροβάθμια επεξεργασία τους) στον Κορινθιακό κόλπο.

γ)Έλεγχο και παρακολούθηση της ποιότητας του νερού σε σημεία μεγάλου υγειονομικού ενδιαφέροντος(π.χ. Νοσοκομείο Κορίνθου , Κολυμβητήριο, Σχολεία) μετά από συμφωνίες με τους αρμόδιους φορείς διαχείρισης.

δ)Παρακολούθηση της λειτουργίας των Βιολογικών καθαρισμών Κορίνθου (Πεδίο βολής) και Κορίνθου-Λουτρακίου(Ποσειδωνία) με αναλύσεις σε όλα τα στάδια επεξεργασίας των λυμάτων και διαρκή έλεγχο τήρησης των περιβαλλοντικών όρων όσον αφορά την εκροή των επεξεργασθέντων νερών τους.

ε)Δειγματοληψίες και αναλύσεις πόσιμου νερού και νερών ακτών κολύμβησης για λογαριασμό άλλων Δήμων του Νομού μέσω προγραμματικών συμβάσεων(μια σημαντική πηγή εσόδων!).

στ)Αναλύσεις νερού για πελάτες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα(βιομηχανίες
τροφίμων και εμφιαλωμένων νερών, αναψυκτικών, εταιρείες διακίνησης και εμπορίας νερού, στρατιωτικές μονάδες, ιδιώτες κλπ.) με την υπογραφή σχετικών συμβάσεων(επίσης μια σημαντική πηγή εσόδων).

ζ) Συνεργασία με άλλα πιστοποιημένα εργαστήρια(Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων,
Γενικού Χημείου του κράτους αλλά και διάφορα ιδιωτικά διαπιστευμένα εργαστήρια) τόσο για την εκτέλεση αναλύσεων που δεν θα έχει την τεχνικοοικονομική δυνατότητα να εκτελέσει το εργαστήριο(λόγω της πολυπλοκότητάς τους, του αυξημένου κόστους τους αλλά και του μικρού αριθμού δειγμάτων ετησίως) όσο και για την συμμετοχή του εργαστηρίου σε κοινά ερευνητικά προγράμματα.

η) Έχει ιδιαίτερη σημασία να τονιστεί το γεγονός ότι το εργαστήριο θα είναι σε θέση να αναπτύξει εφαρμογές τηλεμετρίας αξιοποιώντας τις ευρυζωνικές και διαδικτυακές υποδομές που αναπτύσσει ο Δήμος Κορίνθιων. Η συλλογή μετρήσεων θα είναι δυνατή με απομακρυσμένο τρόπο ενώ θα είναι εφικτή η παροχή υπηρεσιών σε άλλους δήμους επ’ αμοιβή.

Το εργαστήριο θα διενεργεί με δικά του μέσα (αυτοκίνητα, ψυγεία, φορητές συσκευές) και προσωπικό όλες τις τακτικές και έκτακτες δειγματοληψίες νερών και λυμάτων. Θα τηρείται λεπτομερές και πλήρως οργανωμένο ηλεκτρονικό αρχείο δειγματοληψιών και όλα τα δείγματα θα κωδικοποιούνται πριν την είσοδό τους στο εργαστήριο. Τέλος το εργαστήριο πρέπει από την αρχή να εντάξει στην πρακτική του την διασφάλιση της ποιότητας και παράλληλα να διαπιστευτεί σύμφωνα με το ISO 17025 ούτως ώστε να είναι εγκεκριμένο, απολύτως αξιόπιστο και αποδεκτό από όλους.

Προτεινόμενος Οδικός Χάρτης

· Παρουσίαση της πρότασης στο ΔΣ του Δήμου Κορινθίων από τους υπογράφοντες την πρόταση. Σχετική αίτηση έχει υποβληθεί στο Δήμο Κορινθίων (Αρ. Πρωτ. 14085-09/06/2009).
· Λήψη πολιτικής απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο
· Επίσκεψη σε Δήμους που έχουν αναπτύξει αντίστοιχες ιδέες (Βόλος, Χανιά)
· Σύμβαση έργου με Ακαδημαικό Φορέα/Σύμβουλο για την ανάπτυξη της μελέτης
· Ένταξη της πρότασης στο ΕΣΠΑ

ΑΡΓΥΡΗΣ Γ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός

Συνυπογράφουν :

ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΣΤΑΡΑΣ
Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ
Τραπεζικός

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Close