Μια εικόνα από την επίσημη καταμέτρηση για την Κορινθία