Ανακοινώθηκαν οι καλοκαιρινές εκδηλώσεις για το 2020
από το Κέντρο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος
(ΚΕΠΑΠ) του Δήμου Κορινθίων.

Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις του ΚΕΠΑΠ είναι ελεύθερη.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων