Μπορεί να είναι ένα φαγητό που αγαπούν οι περισσότεροι άνδρες αλλά οι ειδικοί χτυπούν το καμπανάκι όσον αφορά το πόσο αυτό μπορεί να επηρεάζει τη στύση τους. Ο λόγος για το αγαπημένο πολλών κόκκινο κρέας που μαγειρεύεται με διάφορους τρόπους.

Στο πλαίσιο μιας μελέτης, οι ερευνητές εξέτασαν το σύνδεσμο μεταξύ διατροφής και διάρκειας στύσης. Το αποτέλεσμα ήταν ότι οι άνδρες που καταναλώνουν πολύ κόκκινο κρέας έχουν μικρότερης διάρκειας στύσεις.

Για την έρευνα χρησιμοποιήθηκαν σε φοιτητές ειδικά δαχτυλίδια πέους τα οποία έδειξαν ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Την πρώτη μέρα τους δόθηκε κρέας και τη δεύτερη χορτοφαγικό μπουρίτο.

Η ανάλυση των δεδομένων που λήφθηκαν από τα δαχτυλίδια πέους αποκάλυψε ότι η στύση των ανδρών διήρκησε περισσότερο το δεύτερο βράδυ, όταν δηλαδή έφαγαν το χορτοφαγικό μπουρίτο.

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι θα πρέπει, ωστόο, να γίνουν επιπλέον και πιο εκτενείς μελέτες για την επαλήθευση αυτών των ευρημάτων. Αυτή, ωστόσο, αποτελεί μια από τις πολλές έρευνες οι οποίες συσχετίζουν τη διατροφή με την ικανότητα και τη διάρκεια της στύσης.

πηγή