Δείτε δορυφορική εικόνα που δείχνει την κάλυψη των καπνών.