Μια συνέντευξη με τον γνωστό επιχειρηματία που θα συζητηθεί.