Επίκεντρο κοντά στο Χιλιομόδι (Αθίκια) με εστιακό βάθος 5χμ