Μια εικόνα χίλιες λέξεις….

Στους ουρανούς η Ελλάδα στο ποσοστό του ΑΕΠ που πάει για τον πολιτισμο;.

Αντί να επενδύουμε σε αυτόν τον απαξιώνουμε…