Για ποιον λόγο δεν τοποθετήθηκαν
σε όλο το μήκος της παραλίας;
Συγκεκριμένα, από το άγαλμα 
του Διογένη με τον Μέγα Αλέξανδρο 
έως και το Freedom δεν έχει μπει ούτε ένα.