Ο φοροτεχνικός λογιστής Λεωνίδας Μπαζιωτοπουλος μας μιλά για την παράταση στην προθεσμία για την κατάθεση των φορολογικών δηλώσεων, την εικόνα που έχει ως τώρα από αυτές που έχουν κατατεθεί και για το γεγονός ότι μόλις το 1/3 των υπόχρεων έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία.