Παράνομα εισερχόμενοι από την Αλβανία ξεριζώνουν υπερβολικές ποσότητες θεραπευτικού φυτού

0
ÅíçìÝñùóç ôùí ðïëéôéêþí óõíôáêôþí áðü ôçí åêðñüóùðï Ôýðïõ ôçò ÍÝáò Äçìïêñáôßáò, Ìáñßá ÓðõñÜêç, ôçí ÄåõôÝñá 4 Öåâñïõáñßïõ 2019. (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

Ερώτηση για την προστασία του «σπάνιου θεραπευτικού άγριου φυτού ‘Primula’, που χρησιμοποιείται στην ευρωπαϊκή φαρμακοβιομηχανία και κινδυνεύει με εξαφάνιση λόγω παράνομης υπερσυγκομιδής από εισερχόμενους από την Αλβανία στην περιοχή της Καστοριάς», κατέθεσε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ευρωβουλευτής της ΝΔ, Μαρία Σπυράκη.

Όπως αναφέρει στην ερώτησή της, «το θεραπευτικό άγριο φυτό ‘Primula’, που χρησιμοποιείται τα τελευταία 30 χρόνια στην ευρωπαϊκή φαρμακοβιομηχανία, κινδυνεύει με εξαφάνιση λόγω παράνομης υπερσυγκομιδής», καθώς «στην περιοχή της Καστοριάς, στα σύνορα με την Αλβανία, οι ελληνικές αρχές συλλαμβάνουν, σχεδόν καθημερινά την εαρινή περίοδο, παράνομα εισερχόμενους από την Αλβανία, οι οποίοι ξεριζώνουν υπερβολικές ποσότητες, με σκοπό τη μεταφορά στη χώρα τους και την εξαγωγή προς πώληση». Υπογραμμίζει δε, ότι, τον τελευταίο καιρό, «συνελήφθησαν τέσσερα ατόμα, που συνέλεξαν φυτά συνολικού βάρους 120 κιλών».

Η κ. Σπυράκη, αφού σημειώνει ότι το φυτό εντάσσεται στο προστατευτικό πλαίσιο του Κανονισμού 338/97 (9.12.1996) για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με έλεγχο του εμπορίου τους, όπως επίσης και της Διεθνούς Σύμβασης της Ουάσιγκτον για το εμπόριο απειλούμενων ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας(CITES), ρωτά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

Εάν προτίθεται να λάβει μέτρα «για την αντιμετώπιση του κινδύνου εξαφάνισης συγκεκριμένων ειδών, ιδίως με τη συμπλήρωση του Κανονισμού ως προς την εισαγωγή τους από τρίτα κράτη με υιοθέτηση επιπλέον περιορισμών ώστε να πιστοποιείται η νόμιμη συγκομιδή των άγριων φυτών που εισάγονται στην ΕΕ», και
Έάν μπορούν «να χρηματοδοτηθούν, μέσω ευρωπαϊκών κονδυλίων, προγράμματα ενημέρωσης για την ορθή αποκομιδή των άγριων θεραπευτικών φυτών και ενίσχυσης της δραστηριότητας συλλογής από κατοίκους ορεινών περιοχών των κρατών μελών, ώστε να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα των υπό εξαφάνιση ειδών και η οικονομική ενίσχυση των κατοίκων των ορεινών περιοχών, οι οποίοι θα προσπορίζονται μέσω της συγκομιδής».

πηγη

Leave a Reply