Μία ενδιαφέρουσα συζήτηση είχαμε με τον Peter Παναγιώτη Σπύρου για την ατζέντα που θέλει να προωθήσει στο δημοτικό συμβούλιο τη χρονιά που θα εκπροσωπεί την παράταξή τους.