Μια βραδιά μαγική με τον κορυφαίο ερμηνευτή το Σάββατο 7 Μαρτίου στο Museo στο Λέχαιο!