Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ σε μια συνέντευξη στο Θύμιο Τσαρμπό που θα συζητηθεί

0

Ο Παναγιώτης Νίκας όπως δεν τον έχετε ξανακούσει ποτέ, μίλα για όλα.

Για τα έργα πού θα γίνουν στην Πελοπόννησο, τις ευθύνες σε δημάρχους για την ανυπαρξία τους τα προηγούμενα χρόνια, τα προβλήματα στα νοσοκομεία και τις ενστάσεις του για τα ΔΣ. αυτών , το σιδηρόδρομο, την έλλειψη καθαριότητας…

Με λίγα λόγια για όλους και όλα.

Μία συνέντευξη πραγματικός ποταμός…

Leave a Reply