Σε αντικατάσταση του Ευάγγελου Παπαϊωάννου της παράταξης Λουζιώτη.