Ο Δήμαρχος Κορινθίων για τη συγκέντρωση στα ΕΛΤΑ, τις απολυμάνσεις στα Εξαμίλια και τη βοήθεια στο σπίτι

0

Θορυβημένοι από το φαινόμενο που είδαμε στα ΕΛΤΑ επικοινωνήσαμε με το δήμαρχο Κορινθίων για μια τοποθέτηση και με την ευκαιρία μιλήσαμε για τις απολυμάνσεις του Δήμου, τις δωρεές αυτοκινήτων για τη βοήθεια στο σπίτι και τη συμπεριφορά των Κορινθίων.

Απάντηση