Ο επιχειρηματίς και Δημοτικός σύμβουλος Κορίνθου Γ. Πιέτρης εξηγεί τους λόγους που η εταιρεία του προέβη στη δωρεά για τη δημιουργία μιας ΜΕΘ στο Γ.Ν. Νοσοκομείο Κορίνθου.