Ο Γιώργος Πιέτρης μας εξηγεί τους λόγους που ανέλαβαν τη δημιουργία ΜΕΘ στο Νοσοκομείο Κορίνθου

0

Ο επιχειρηματίς και Δημοτικός σύμβουλος Κορίνθου Γ. Πιέτρης εξηγεί τους λόγους που η εταιρεία του προέβη στη δωρεά για τη δημιουργία μιας ΜΕΘ στο Γ.Ν. Νοσοκομείο Κορίνθου.

Leave a Reply