Απόψεις

ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ

Επειδή το θέμα των Σχολών Γονέων πέρασε με ένταση από την τοπική επικαιρότητα καλό είναι να μάθουμε την Ιστορία του θεσμού και πως αυτός υλοποιείται σήμερα Διεθνώς και στην Ελλάδα.
Το 1962 ιδρύθηκε η Διεθνής Ομοσπονδία για την Εκπαίδευση των Γονέων (Federation Internationale pour l Education des Parents-F.I.E.P.) με έδρα της το Παρίσι. Διέπεται από τις εξής βασικές αρχές: α) την ενημέρωση και πληροφόρηση των γονέων και β) τη διαμόρφωση και τη διαφοροποίηση των στάσεων των μελών του οικογενειακού συστήματος. Επίσης, έχει ιδρυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση Γονέων (European Parents Association), με έδρα της την Ολλανδία, η οποία αποτελείται από ενώσεις γονέων όλων των ευρωπαϊκών χωρών. Στις Η.Π.Α, τα τελευταία χρόνια ενισχύεται η ενεργή συμμετοχή των γονέων στα εκπαιδευτικά πλαίσια, καθώς και η συνεργασία τους με τους εκπαιδευτικούς με προγράμματα όπως το «Νo child left behind» και το πρόγραμμα «Ομάδες Δράσης Γονέων» (Parent Αction Groups), βάσει του οποίου δημιουργούνται ομάδες γονέων σε γειτονιές, με στόχο την αλληλεπίδραση και τη συνεργασία των γονέων σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια και την ανατροφή των παιδιών τους.

Η πρώτη Σχολή Γονέων στην Ελλάδα δημιουργήθηκε το 1962 από τη Μαρία Χουρδάκη. Σκοπός ήταν «η στήριξη του δοκιμαζόμενου θεσμού της οικογένειας και η προστασία της ψυχικής υγείας ανηλίκων και ενηλίκων ατόμων μέσα στο σύστημα της οικογένειας». Οι συναντήσεις των Σχολών Γονέων υλοποιούνται κάθε εβδομάδα ή ανά 15 ημέρες και η μεθοδολογία τους βασίζεται στην ανάπτυξη της δυναμική της ομάδας, η οποία απαρτίζεται από 15 έως 20 άτομα. Το 1998 ιδρύθηκαν και άρχισαν να λειτουργούν σε όλους τους νομούς της χώρας οι Σχολές Γονέων, από τη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

H λειτουργία των Σχολών Γονέων συντονίζεται σήμερα από το Ινστιτούτο Nεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ). Οι Σχολές Γονέων προσφέρουν στους γονείς πληροφορίες για την ανατροφή των παιδιών τους και μέσα από βιωματική εργασία στην ομάδα, οι γονείς τροποποιούν σταδιακά τη συμπεριφορά τους, προκειμένου να διαχειριστούν τις δυσκολίες που αναδύονται στην οικογένειά τους. Πιο συγκεκριμένα, οι Σχολές Γονέων στοχεύουν: «Στη βελτίωση της επικοινωνίας μέσα στην οικογένεια, στην ουσιαστική επικοινωνία των γονέων με το σχολείο, στην βελτίωση των γνώσεων των γονέων σχετικά με τις ψυχικές, κοινωνικές, πνευματικές και άλλες ανάγκες των παιδιών σε κάθε στάδιο ανάπτυξής τους, στην ενθάρρυνση της συμμετοχής των γονέων στις σχολικές δραστηριότητες και της συνεργασίας τους με τους εκπαιδευτικούς των σχολείων για την αποτελεσματικότερη παροχή βοήθειας στα παιδιά τους, στη βελτίωση των γνώσεων των γονέων και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση δύσκολων συμπεριφορών των παιδιών τους, στην απόκτηση ικανοτήτων έτσι ώστε να μπορούν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του νηπιαγωγείου, δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου».

Μεθοδολογία Ένα ρητό των ιθαγενών της Αμερικής λέει: «Αν μου αναφέρεις κάτι, μάλλον θα το ξεχάσω. Αν μου δείξεις κάτι, μπορεί να μην το θυμηθώ. Βάλε με να κάνω κάτι, έτσι θα το καταλάβω». Αντίστοιχα, στις Σχολές Γονέων οι γονείς μαθαίνουν όχι μόνο μέσα από τη γνώση, αλλά και από τη βιωματική εμπειρία. Αρχικά, σε κάθε συνάντηση παρουσιάζεται για περίπου λεπτά το θεωρητικό κομμάτι της ενότητας από τον εκπαιδευτή. Στη συνέχεια, ακολουθεί βιωματική άσκηση, στην οποία παίρνουν μέρος τα μέλη της ομάδας και στο τέλος ακολουθεί συζήτηση μεταξύ των μελών για να μοιραστούν τις εμπειρίες τους, τα συναισθήματά τους και τις γνώσεις που αποκόμισαν. Οι βιωματικές ασκήσεις που εφαρμόζει ο εκπαιδευτής στην ομάδα είναι «δομημένες προτάσεις που μοιάζουν με παιχνίδι» και τις οποίες επιλέγει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και το στάδιο εξέλιξης στο οποίο βρίσκεται η κάθε ομάδα. Οι ασκήσεις δίνουν τη δυνατότητα στα μέλη της ομάδας να έρχονται σε επαφή με τον εαυτό τους και με τους άλλους, για το λόγο αυτό είναι σημαντικό να υπάρχει εναλλαγή στον αριθμό των ατόμων που παίρνουν μέρος σε μια βιωματική άσκηση (ατομικά, ζευγάρια, μικρές ομάδες ή όλη η ομάδα). Υπάρχουν διάφορα είδη βιωματικών ασκήσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, όπως είναι ο καταιγισμός ιδεών, οι ομάδες εργασίας, η μελέτη περίπτωσης, το παιχνίδι ρόλων, η προσομοίωση και η ζωγραφική. Η επιλογή των θεμάτων στις ομάδες συμβουλευτικής γονέων, που περιγράφονται στην παρούσα εργασία γίνεται με γνώμονα τις ανάγκες της κάθε ομάδας γονέων οι οποίοι και επιλέγουν τελικά την θεματολογία.

Από τα παραπάνω συνάγεται με σαφήνεια ότι η συγκέντρωση ομιλητών και η οποιαδήποτε θεματολογία ακόμη και η συμμετοχή ακροατών δεν συγκροτούν σε καμία περίπτωση Σχολή Γονέων σύμφωνα με τα διεθνή και Ελληνικά επιστημονικά πρότυπα, φυσικά εξυπηρετούν άλλους σκοπούς οι οποίοι και ξεφεύγουν του σκοπού του παρόντος άρθρου.

Νίκος Ξένος

Εκπαιδευτής Ενηλίκων

Σύμβουλος Σταδιοδρομίας

ΠΗΓΗ:

Οι σχόλες γονέων με τη ματιά της δια γενεαλογικής προσέγγισης Μ. Κατσιώτη, Π. Μπασιώτη, Ά. Γιώτσα,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Close