Για να κάνει κάποιος διάφορες εργασίες, πολλές δεξιότητες είναι απαραίτητες, αλλά υπάρχουν επίσης δεξιότητες που είναι χρήσιμες σε κάθε εργασία – αποκαλούνται μεταβιβάσιμες δεξιότητες,βασικές, δεξιότητες-κλειδιά. Αυτές χαρακτηρίζονται από ένα υψηλό επίπεδο καθολικότητας,μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολλές διαφορετικές καταστάσεις της ζωής, όπως π.χ. Στην αυτό-εκπαίδευση, στις επιχειρήσεις, στην εργασία, στην κοινωνική ζωή. Ήταν στη δεκαετία του‚60 που δόθηκε περισσότερη προσοχή στις μεταβιβάσιμες δεξιότητες. Η εκμάθηση των βασικών δεξιοτήτων που σχετίζονται με την επικοινωνία, την ομαδική εργασία,την επίλυση προβλημάτων, εισήχθηκε ως αντίθεση στην παραδοσιακή εκπαίδευση που στηριζόταν στην απομνημόνευση. Απαιτήθηκε από την ταχέως μεταβαλλόμενη πραγματικότητα.

Κάνοντας μερικές απλοποιήσεις μπορούν να αναφερθούν οι σημαντικότερες ως εξής:

  1. Ο προγραμματισμός, η οργάνωση και η αξιολόγηση των όσων μαθαίνουμε.

Κάθε άτομο που μαθαίνει πρέπει να παίρνει αποφάσεις, π.χ. σχετικά με ποιο περιεχόμενο και με ποια σειρά να μάθει, πώς να διακρίνει τα λάθη και τα κενά της γνώσης του, τι να κατατάξει ως το πιο σημαντικό σε ένα κείμενο και ποια μέρη του κειμένου να τονίσει. Οι περισσότερες από αυτές τις αποφάσεις στα παραδοσιακά σχολεία λαμβάνονται από έναν δάσκαλο που μεταφέρει τη γνώση σε έναν μαθητή ο οποίος οδηγείται σε εκείνη την κατεύθυνση –ένας μαθητής μαθαίνει αυτά που του λέει ο δάσκαλός του. Η λήψη των σωστών αποφάσεων, είναι μια δεξιότητα που κάθε έφηβος πρέπει να καλλιεργεί προκειμένου να μπορέσει να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη σχετικά με τη μόρφωσή του και να μην κατευθύνεται από τους δασκάλους και τους γονείς.
2. Η αποτελεσματική επικοινωνία σε διαφορετικές καταστάσεις.

Η ποικιλία των διαπροσωπικών επαφών αυξάνεται συνεχώς. Μεταδίδουμε τις προσδοκίες μας αλλά και λαμβάνουμε ανατροφοδότηση από διαφορετικούς ανθρώπους.Εργασιακά,δημόσια και προσωπικά ζητήματα προχωρούν εάν είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε αποτελεσματικά τις προθέσεις, ανάγκες, δυνατότητές μας και να μπορούμε να μοιραστούμε τη γνώση μας με άλλους.

  1. Η αποτελεσματική εργασία σε ομάδα.

Ένα σύγχρονο άτομο διεκπεραιώνει τις περισσότερες εργασίες μαζί με άλλους ανθρώπους. Οι ομάδες αλλάζουν αλλά είναι σημαντικό να είναι σε θέση να συνεργαστεί με όλους. Επίσης οι ρόλοι αλλάζουν επειδή μερικές φορές κάποιος οργανώνει την εργασία της ομάδας και άλλες φορές είναι απλά μέλος είναι σημαντικό να είναι ικανό να μπορεί να ενεργήσει ως ανώτερος,συνεργάτης και υφιστάμενος.Η εργασία για την επίτευξη κοινού στόχου στις μικρές σχολικές ομάδες, προετοιμάζει για τους κοινωνικούς και επαγγελματικούς στόχους,διδάσκει τους εφήβους πώς να οργανώσουν την κοινή εκτέλεση της αποστολής και τη συνεργασία τους με άλλους.
4. Δημιουργική επίλυση προβλήματος.

Όλο και πιο συχνά αντιμετωπίζουμε άτυπα/ασυνήθιστα ζητήματα και κατά συνέπεια πρέπει να επιλέξουμε μια άτυπη/ασυνήθιστη προσέγγισή τους.Η αγορά εργασίας χρειάζεται ιδιαίτερα έξυπνους και δημιουργικούς ανθρώπους.Είναι σημαντικό να χρησιμοποιηθούν όλα τα εκπαιδευτικά μέσα προκειμένου να μάθει ένας μαθητής πώς να αντιμετωπίζει τα δύσκολα προβλήματα που μπορεί να του παρουσιαστούν.

  1. Δεξιότητες χρήσης Η/Υ.

Οι υπολογιστές παρέχουν μια εύκολη πρόσβαση στο πλήθος πληροφοριών απαραίτητων για την εκτέλεση κάποιου στόχου. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Σήμερα χωρίς την πρόσβαση στους υπολογιστές είναι δύσκολο να γίνει οποιαδήποτε εργασία εκτός από τις πολύ βασικές – είναι μια πηγή πληροφοριών, ένα μέσο μετάδοσης πληροφοριών και επεξεργασίας τους. Οι πληροφορίες για το τι είναι αληθινό και τι είναι ψεύτικο πολύ συχνά βρίσκονται με τη χρήση ενός υπολογιστή.

Και εδώ είναι μερικά παραδείγματα των δραστηριοτήτων που είναι διαθέσιμα για τους εφήβους, τα οποία υποστηρίζουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων ουσιαστικών στη σύγχρονη αγορά εργασίας:

»» Ενεργός συμμετοχή στους κύκλους του ενδιαφέροντος, των οργανώσεων, των μαθητικών συλλόγων και των λεσχών.

»» Εκπληρώνοντας καθήκοντα σχετικά με τη σαφή σειρά των στόχων και των ευθυνών μέσα σε ένα σχολείο ή σε συλλόγους και οργανώσεις.

»» Συμμετοχή στους διαγωνισμούς γνώσης ή αθλητισμού και άλλους που οργανώνονται από εκπαιδευτικούς η άλλους επιστημονικούς –και μη – φορείς.

»» Πρόσθετη εκπαιδευτική δραστηριότητα: ειδικές σειρές μαθημάτων και καταρτίσεις, σειρές μαθημάτων που αναπτύσσουν τις δεξιότητες, ταξίδια υποτροφιών.

»» Τα ταξίδια για διακοπές που συνδυάστηκαν με εργασία.

»» Συμμετοχή σε διάφορα παιχνίδια προσομοίωσης.

»» Προετοιμασία διαφορετικών αναλύσεων που απαιτεί τη συλλογή στοιχείων, καθώς επίσης και την διατύπωση συμπερασμάτων.

»» Επεξεργασία των αυθεντικών ομιλιών/παρουσιάσεων.

»» Η συμμετοχή σε ομαδική εργασία στην πραγματοποίηση συγκεκριμένων έργων/σχεδίων.

»» Χρησιμοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής ( διαδίκτυο, πολυμέσα)

»» Παρατήρηση των αλλαγών που γίνονται στο περιβάλλον, προσδιορισμός στόχου και ανάλυση σχεδίων στα πλαίσια των παρατηρημένων και επιβεβαιωμένων αλλαγών.

»» Δραστηριότητα που εστιάζει στις πιθανές ευκαιρίες και όχι στις απειλές.

Με αυτό τον τρόπο δημιουργείται »μια ατομική καμπύλη της εμπειρίας του παιδιού». Παρά το γεγονός ότι ένα άτομο κάνει λάθη ενεργώντας και όντας ενεργός – ένα τέτοιο άτομο μαθαίνει, συλλέγει εμπειρίες και γίνεται πιο πολύ αποδοτικό, εξάλλου η αξία βρίσκεται τελικά σε αυτό που προσπαθούμε, όχι σε αυτό που πετυχαίνουμε.

Νίκος Ξένος

Εκπαιδευτής Ενηλίκων

Σύμβουλος Σταδιοδρομίας

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here