Οι αποταμιευτές γυρνούν την πλάτη στις καταθέσεις και επενδύουν σε αμοιβαία

0

Τα μη ελκυστικά επιτόκια των τραπεζικών καταθετικών προϊόντων έχουν οδηγήσει τους τελευταίους μήνες τους αποταμιευτές στα αμοιβαία κεφάλαια και στα εταιρικά ομόλογα, επενδύσεις που παρέχουν υψηλότερες αποδόσεις.

Η εκροή καταθέσεων ήταν ορατή και στα στοιχεία Ιανουαρίου που έδωσε χθες στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος. Σε μηναία βάση τον Ιανουάριο οι καταθέσεις των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών στις ελληνικές τράπεζες κατέγραψαν μείωση 1,9 δισ. ευρώ περίπου. Αποτέλεσμα ήταν το σύνολο των καταθέσεων στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα να υποχωρήσει από τα 159,06 δισ. ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου 2019, στα 157,1 δισ. ευρώ στο τέλος Ιανουαρίου 2020.

Μείωση των καταθέσεων κατά 880 εκατ. ευρώ
Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος οι καταθέσεις των νοικοκυριών παρουσίασαν τον Ιανουάριο του 2020 μείωση κατά 880 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 1,745 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Μείωση κατά 1,094 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Ιανουάριο του 2020, οι καταθέσεις των επιχειρήσεων, έναντι αύξησης κατά 1,801 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Είναι αξιοσημείωτο πως ασφαλιστικές επιχειρήσεις και Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) σημείωσαν αύξηση καταθέσεων κατά 222 εκατ. ευρώ σε μηναία βάση, στο 1,3 δισ. ευρώ.

Το ότι μέρος των χρημάτων που έφυγαν από τις τράπεζες κατέληξε τον Ιανουάριο σε επενδύσεις σε Αμοιβαία Κεφάλαια, προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά το ενεργητικό των αμοιβαίων κεφαλαίων από τα 7,8 δισ. ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου 2019, ανήλθε στο τέλος Ιανουαρίου 2020 στα 8,1 δισ. ευρώ, ήτοι αυξήθηκε κατά 300 εκατ. ευρώ περίπου. Σε σύγκριση δε με το τέλος Ιανουαρίου 2019, το συνολικό ενεργητικό της αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων αυξήθηκε στο τέλος Ιανουαρίου 2020 κατά 1,9 δισ. ευρώ περίπου.

πηγη

Απάντηση