Να μην τα κάνουμε όλα…ίσωμα. Θέλουμε δεν θέλουμε κάτι έκαναν καλά οι δικοί μας…

0

Η πρωθυπουργός του Βελγίου Sophie Wilmes
επισκέπτεται νοσοκομείο στις Βρυξέλλες
και το ιατρικό προσωπικό της γυρίζει την πλάτη.
Το Βέλγιο με πληθυσμό ίσο περίπου με την Ελλάδα,
έχει τον υψηλότερο κατά κεφαλήν
αριθμό θανάτων Covid που φτάνει τα 9.000 θύματα!
Θέλουμε δεν θέλουμε κάτι έκαναν καλά οι δικοί μας.

Leave a Reply