Νίκας: Δεν ξέρω αν θα γίνουν περιφερειακά συμβούλια τους επόμενους δύο μήνες

0

Σε επικοινωνία μας με τον περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα σχετικά για το αν υπάρχει πρόθεση για να γίνουν τα περιφερειακά συμβούλια με ηλεκτρονικά μέσα όπως τηλεδιάσκεψη ήταν αρνητικός λέγοντας ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να λειτουργήσουν αυτά τα θεσμικά όργανα μέσω τηλεδιάσκεψης πρέπει να υπάρχει φυσική παρουσία και για αυτό έδειξε απαισιόδοξος για το κατά πόσο θα γίνει το επόμενο δίμηνο περιφερειακά συμβούλια

Απάντηση