Με καταγεγραμμένα πάνω από 8200 ψηφοδέλτια.

Νανόπουλος 64,07. 5263

Πνευματικός 35.93. 2951