Μια σημαντική προσφορά του Ρόταρυ για την επιτήρηση των συνόρων της Ελλάδας

0

με πόρους αποκλειστικά από τα μέλη του ελληνικού Ροταρυ παραδόθηκε στην ΕΛΑΣ στην ΕΛΑΣ ειδικό σκάφους για την επιτήρηση συνόρων, δωρεά της 2470 Περιφέρειας. Με τους εκπροσώπους της ΕΛ.ΑΣ και την επιτροπή της Περιφέρειας για την έρευνα και αξιολόγηση της δωρεάς.

Οι Ροταριανοί δηλώνουν υπερήφανοι που προσφέρουν στην Πατρίδα!

Leave a Reply