Με νέο πρόεδρο το Χρήστο Χασικίδη το Επιστημονικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου Κορίνθου

0

Συνεδρίασε σήμερα 15-09-2020 , υπό την νέα σύνθεση το Επιστημονικό Συμβούλιο
του Γ.Ν.Κορίνθου και υπό την προεδρία του Διευθυντή Καρδιολογική Κλινικής
κ.Χρήστου Χασικίδη .
Η Διοίκηση του Νοσοκομείου Κορίνθου εύχεται καλή θητεία στο νέο Επιστημονικό
Συμβούλιο και προσβλέπει στην αγαστή συνεργασία με τον Πρόεδρο και τα μέλη
του , αποβλέποντας στην αναβάθμιση της εύρυθμης λειτουργίας του Νοσοκομείου
και την περαιτέρω αξιοποίηση του προσωπικού και των υποδομών του .

Από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου
ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Leave a Reply