Εγώ που έχω σαλιγκάρι…οπότε θα πρέπει 
να μου δώσουν και άδεια διανυκτέρευσης!