Κορδώσης: Εμπάθεια της δημοτικής αρχής κατά επιχείρησης η επαναπροκήρυξη της σίτισης του μουσικού σχολείου

0

Επίθεση κατά της δημοτικής αρχής να προχωρήσει σε νέο διαγωνισμό για τη σίτιση του μουσικού σχολείου Κορίνθου από την ώρα που είχε κατοχυρωθεί σε συγκεκριμένη επιχείρηση αποδίδοντας την απόφαση αυτή σε εμπάθεια προς συγκεκριμένη επιχείρηση.

Απάντηση