Να το θυμάστε φίλοι μου.
Ο ήλιος πίσω από τα σύννεφα…θα λάμπει πάντοτε!