Καθηγητής ΜΙΤ: Η Ελλάδα απέφυγε τα χειρότερα λόγω των γρήγορων αντανακλαστικών της κυβέρνησης

0
Óôéãìéüôõðá áðü ôï êÝíôñï ôçò ÁèÞíáò,óÞìåñá åðÝôåéïò 25çò Ìáñôßïõ.Áäåéá ðüëç êáèþò óõíå÷ßæåôáé ç áðáãüñåõóç ôçò êõêëïöïñßáò ãéá 3ç ìÝñá,ùò ìÝôñï åìðüäéóçò ôçò åîÜðëùóçò ôïõ êïñïíïúïý, ÔåôÜñôç 25 Ìáñôßïõ 2020 (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Τη στάση της κυβέρνησης εξήρε καθηγητής του ΜΙΤ, σημειώνοντας ότι ο τρόπος με τον οποίο έδρασε γλίτωσε την Ελλάδα από τα χειρότερα.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο καθηγητής πληροφορικής στον τομέα της γονιδιωματικής και μοριακής ιατρικής στο ΜΙΤ, Μανώλης Κέλλης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ο κορονοϊός να αφήνει και μόνιμες βλάβες στους πνεύμονες, ξεκαθαρίζοντας ότι «τη στιγμή που είναι ένας τόσο καινούργιος ιός δεν μπορούμε ακόμα να ξέρουμε με σιγουριά τι ακριβώς βλάβες αφήνει».

Η διαφορετική συμπεριφορά του ιού σε διαφορετικές χώρες έχει να κάνει μεταξύ άλλων χαρακτηριστικών και με το ανοσοποιητικό σύστημα ολόκληρων πληθυσμών, λέει ο διακεκριμένος καθηγητής, ενώ για το θέμα της ανοσίας δηλώνει ότι υπάρχει μία κάποια ανοσία. Πάντα όμως υπάρχει η πιθανότητα να ξανακολλήσει κανείς. «Αυτός ο ιός είναι πολύ νέος και δεν μπορούμε να ξέρουμε αν αυτή η ανοσία θα κρατήσει μερικές εβδομάδες, μερικά χρόνια, ή καθόλου» σημειώνει χαρακτηριστικά.

«Να αποφεύγετε κλειστούς χώρους με πολλούς ανθρώπους, γιατί υπάρχουν δεδομένα, σύμφωνα με τα οποία ο ιός μπορεί να μεταδίδεται από τον αέρα για τουλάχιστον 30 λεπτά», συμβουλεύει ο κ. Κέλλης και τονίζει ότι ο ιός μας αφορά όλους: «Στην αρχή αυτής της κρίσης νομίζαμε ότι βλάπτει μόνο ηλικιωμένους και ευπαθείς, αλλά όλο και συχνότερα βλέπουμε ότι οι ηλικίες κατεβαίνουν. Περίπου το 20% των ανθρώπων που είναι αυτή τη στιγμή στα επείγοντα σε νοσοκομεία της Νέας Υόρκης, είναι κάτω των 40 ετών».

Πηγή

Απάντηση