Καθηγητής ΑΠΘ για θανάτους κορονοϊού: Ο Τσιόδρας θα έπρεπε να ακολουθήσει την κανονική επιστημονική μέθοδο και όχι μία επινόηση

0
Óôéãìéüôõðï áðüôçí óçìåñéíÞ åíçìÝñùóç ôùí óõíôáêôþí õãåßáò ó÷åôéêÜ ìå ôçí ðïñåßá ôçò ðáíäçìßáò COVID-19 óôçí ÷þñá ìáò.Óôçí öùôïãñáößá ï Õöõðïõñãüò Ðïëéôéóìïý êáé Áèëçôéóìïý ëåõôÝñçò ÁõãåíÜêçò (ê),ï Õöõðïõñãüò ÐïëôéêÞò ðñïóôáóßáò Íßêïò ×áñäáëéÜò (á) êáé ï ÊáèçãçôÞò ëïéìùîéïëïãßáò ÓùôÞñçò Ôóéüäñáò(á) ,ÐÝìðôç 30 Áðñéëßïõ 2020 (POOL EUROKINISSI)

Ο Καθηγητής και Διευθυντής του Εργαστηρίου Κλινικής Φαρμακολογίας του ΑΠΘ, Δημήτρης Κούβελας μίλησε στον ραδιοφωνικό σταθμό Focus Fm 103.6 για την ελληνική αντιμετώπιση της πανδημίας του νέου κορονοϊού ενώ αμφισβήτησε το αυστηρό lockdown που επέβαλε η κυβέρνηση καθώς και κάποια από τα λεγόμενα του λοιμωξιολόγου Σωτήρη Τσιόδρα.

Τη μέθοδο υπολογισμού των θανάτων από τον COVID-19, την οποία ακολουθεί ο Σωτήρης Τσιόδρας, αμφισβήτησε ο κ. Κούβελας, κάνοντας λόγο για μέθοδο, που αποτελεί «επινόηση» του λοιμωξιολόγου και η οποία δίνει «ψευδή εικόνα θνητότητας» του κορονοϊού.

Ο κ. Κούβελας μεταξύ άλλων ανέφερε χαρακτηριστικά πως «Ο κ. Τσιόδρας, όπως κάθε επιστήμονας, θα έπρεπε να ακολουθήσει την κανονική επιστημονική μέθοδο και να μην ακολουθεί μία επινόηση. Δε θα έπρεπε να συμβαίνει αυτό. Γιατί υπήρξαν πολλοί άνθρωποι, που πέθαναν και χαρακτηρίστηκαν από COVID. Ουσιαστικά μας δίνει μία ψευδή εικόνα της θνητότητας, κάτι, που πολλοί προσπάθησαν να το κάνουν από την αρχή για να δικαιολογήσουν τα σκληρά μέτρα».

«Ο ΕΟΔΥ έχει ανακοινώσει και τους θανάτους από την κοινή εποχική γρίπη και θα δείτε, ότι είναι πάνω από 100 επίσης, σε τάξη μεγέθους δηλαδή, δεν διαφέρει το ένα από το άλλο. Άρα πώς δικαιολογεί κάποιος αυτά τα σκληρά μέτρα με την αναγκαία οικονομική επίπτωση;», σημείωσε ο κ. Κούβελας και πρόσθεσε πως ο ίδιος δεν είναι κατά των σκληρών μέτρων,

Ωστόσο όπως είπε, «όπου χρειάζεται, θα έπαιρνα σκληρά μέτρα, αλλά όχι για τόσο μεγάλο διάστημα. Εφόσον βλέπανε ότι στις ΜΕΘ ήταν λίγοι οι διασωληνωμένοι θα μπορούσανε να κάνουν άρση των μέτρων νωρίτερα. Σταδιακή άρση των μέτρων».

Από τους Αϊνστάιν της επιδημιολογίας ο καθηγητής Ιωαννίδης

Αναφερόμενος στην αμφισβήτηση, που δέχθηκε ο καθηγητής Ιωαννίδης, τόνισε πως «είναι ένας από τους σημαντικότερους επιδημιολόγους στον κόσμο, είναι ένας από τους Αϊνστάιν της επιδημιολογίας, που η γνώμη του θα έπρεπε να είναι σεβαστή αξιωματικά». Πρόσθεσε μάλιστα πως «ο κ.Ιωαννίδης είχε γίνει καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και έτσι του είχαν συμπεριφερθεί από πάντα, γιατί έχει κάποιες θέσεις οι οποίες φαίνονται ακραίες αλλά δεν είναι».

Πηγή

Leave a Reply