ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΑΝΩΝ ΚΛΠ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

0

Από Δευτέρα 25 Μαΐου και σε συνέχεια εργολαβικής σύμβασης η Διεύθυνση Τεχνικών
Έργων της ΠΕ Κορινθίας συνεχίζει το πρόγραμμα καθαρισμού πρανών, τάφρων και νησίδων
του οδικού της δικτύου.


Ξεκινώντας από τον οδικό άξονα Κιάτο – Γκούρα και συνεχίζοντας στον Ξυλόκαστρο –
Τρίκαλα με κλαδοκοπές και καθαρισμούς προκειμένου στην ασφαλή διέλευση των
οχημάτων.


«Ακόμα και στα πλαίσια της πρόληψης του επικείμενου καλοκαιριού, δέντρα, χόρτα και
κλαδιά απαιτείται να είναι απολύτως καθαρισμένα» όπως χαρακτηριστικά είπε ο
Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Κορινθίας κ. Αναστάσιος Γκιολής.

Απάντηση