Θέση Εργασίας στο Μπολάτι Κορινθίας

0

Η Ecorap AE, ζητά να προσλάβει άτομα στις εγκαταστάσεις της στο Μπολάτι Κορινθίας στις
εξής θέσεις εργασίας:
• 1 οδηγός οχήματος Ε’ κατηγορίας
• 1 χειριστής μηχανημάτων έργου
Τηλέφωνο επικοινωνίας – πληροφορίες: 27410 56001
Βιογραφικά στο email: eco@rapgroup.gr

Απάντηση