Η μεγάλη ζημιά στο δίκτυο του βιολογικού από τη διάβρωση αφησε χωρίς νερό την Κόρινθο

0

Η φύση της ζημιάς και η δυσκολία της αποκατάστασης δημιούργησε πολλα προβλήματα στα συνεργεία της ΔΕΥΑΚ που δούλευαν από το βράδυ ως και αυτές τις ώρες. Λόγω της διάβρωσης όπως μας ενημέρωσε ο δήμαρχος έγινε καθίζηση του αγωγού σε μήκος 4 μέτρων.

Ο λόγος που έπρεπε να κοπεί το νερο ήταν ότι υπήρχε σοβαρός κίνδυνος να γεμίσει η πόλη λύματα κάτι που αποφεύθηκε με το σχετικό Bypass που δημιουργήθηκε εκεί. Βέβαια υπάρχει πάντα ο φόβος να έχουμε νέα βλάβη σε άλλο σημείο αφού η θάλασσα όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες μας εχει σκάψει το δρόμο…

Φωτορεπορτάζ από τις εργασίες αποκατάστασης και τη ζημιά…

Απάντηση