Παρά το ψιλόβροχο η ομάδα του Γιάννη Γκεζερλή της Νέας Ορμής έδωσε το παρών στην κεντρική ομιλία του συνδυασμού στο Φλοίσβο.