Έκθεση που διεξήχθη από τον οργανισμό Δημόσιας Υγείας της Αγγλίας

Στο περιεχόμενο της έκθεσης δηλώνεται πως το κάπνισμα παραμένει η κύρια αιτία πρόκλησης ασθενειών και πρόωρων θανάτων και αποτελεί έναν από τους κύριους λόγους ανισοτήτων στον τομέα της υγείας. Οπότε, εναλλακτικά συστήματα παροχής νικοτίνης, όπως τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, θα μπορούσαν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της δημόσιας υγείας.

Ορολογία

Ηλεκτρονικό τσιγάρο ήταν ένας όρος που χρησιμοποιήθηκε κοινώς όταν έκαναν την εμφάνισή τους οι πρώτες συσκευές. Αυτές οι συσκευές έμοιαζαν εξωτερικά με τσιγάρα καπνού, αλλά από τότε υπήρξε ταχεία εξέλιξη της τεχνολογίας και των προϊόντων. Το σχήμα των προϊόντων πλέον έχει τεράστια ποικιλία. Αυτή η μεταβολή σημαίνει ότι ο όρος ηλεκτρονικά τσιγάρα δεν είναι πλέον κατάλληλος και γνωρίζουμε τις συζητήσεις που διεξάγονται στο Ηνωμένο Βασίλειο και διεθνώς για την ανάπτυξη κοινής ορολογίας. Για την παρούσα έκθεση, συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε τον όρο ηλεκτρονικά τσιγάρα, αλλά ελπίζουμε να αντικαταστήσουμε αυτήν την ορολογία σε μελλοντικές εκθέσεις, όταν επιτευχθεί συναίνεση. 

Δράσεις

Η κυβέρνηση αναγνώρισε επίσης ότι η συστηματική χρήση των ηλεκτρονικών τσιγάρων από τους νέους στο Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει πολύ χαμηλή, αλλά θα συνεχίσει να παρακολουθεί τη χρήση τους στη χώρα και θα εξετάσει περαιτέρω ρυθμιστικές δράσεις, εάν τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι το άτμισμα προκαλεί αύξηση της κατανάλωσης νικοτίνης από τη νεολαία.

Το Εθνικό Ινστιτούτο Βελτίωσης της Υγείας και της Περίθαλψης NICE δημοσίευσε οδηγίες για τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας σχετικά με τον τρόπο που μπορεί να υπάρξει ενημερωμένη συζήτηση για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα. 

Η Επιτροπή Επιστημών και Τεχνολογίας της Βουλής των Κοινοτήτων δημοσίευσε μια έκθεση για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα η οποία περιλάμβανε συστάσεις σχετικά με τη μείωση των επιβλαβών συνεπειών, την παύση του καπνίσματος, τα ηλεκτρονικά τσιγάρα στους χώρους των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και τη νομοθετική ρύθμιση. Σημειώθηκε επίσης ότι η κυβέρνηση είχε εκδώσει οδηγίες προς το Ofcom (ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο), διευκρινίζοντας ότι σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα για τη ραδιοφωνική και τηλεοπτική διαφήμιση, επιτρέπεται στις εκστρατείες δημόσιας υγείας να προωθηθεί η γενική χρήση των ηλεκτρονικών τσιγάρων για τη διακοπή του καπνίσματος. Μετά από διαβουλεύσεις, η Επιτροπή Διαφήμισης και η Επιτροπή Ραδιοτηλεοπτικών Πρακτικών για τη Διαφήμιση ανακοίνωσαν ότι ξεκινούσαν απαγόρευση σε διαφήμιση για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα που δεν μεταδόθηκε, επειδή εμπεριείχε ισχυρισμούς για την υγεία. Το μακροπρόθεσμο σχέδιο του Εθνικού Συστήματος Υγείας-NHS-περιλαμβάνει μια νέα καθολική προσφορά για τη διακοπή του καπνίσματος που θα είναι διαθέσιμη ως μέρος εξειδικευμένων υπηρεσιών ψυχικής υγείας για τους μακροχρόνιους χρήστες με ψυχικές διαταραχές και των υπηρεσιών εκμάθησης για αναπηρίες. Σύμφωνα με τις συμβουλές του PHE, θα δίνεται η επιλογή στους καπνιστές να μεταβούν σε ηλεκτρονικά τσιγάρα κατά τη νοσηλεία τους στις εγκαταστάσεις των υπηρεσιών.

Το άτμισμα στη νεολαία

Ωστόσο, η συστηματική χρήση από τους νέους, παραμένει χαμηλή στη Μεγάλη Βρετανία, με το  1.7% των ατόμων ηλικίας 11-18 ετών να αναφέρουν τουλάχιστον εβδομαδιαία χρήση το 2018 (από αυτό το ποσοστό το 0.4% αφορούσε τα άτομα ηλικίας 11 ετών και το 2.6% τα άτομα 18 ετών).  Το ποσοστό των νέων που δεν έχει καπνίσει ποτέ και χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό τσιγάρο, τουλάχιστον εβδομαδιαίως, παραμένει πολύ χαμηλό (0.2% των ατόμων ηλικίας 11-18 ετών το 2018).

Υπάρχουν στοιχεία από τις Η.Π.Α. ότι η αυξανόμενη χρήση του ατμίσματος από τους νέους συμβαίνει σε ένα πλαίσιο μείωσης του καπνίσματος τσιγάρων.

Το άτμισμα στους ενήλικες

Τα στοιχεία από διάφορες αντιπροσωπευτικές έρευνες υποδηλώνουν ότι η επικράτηση του ατμίσματος στους ενήλικες στη Μεγάλη Βρετανία παρέμεινε σταθερή από το 2015. Το 2017 έως το 2018, οι εκτιμήσεις για την συχνότητα ήταν:

• 5,4% έως 6,2% για όλους τους ενήλικες

• 14,9% έως 18,5% για τους τρέχοντες καπνιστές

• 0,4% έως 0,8% για άτομα που δεν είχαν καπνίσει ποτέ

• Το 10,3% έως το 11,3% για τους πρώην καπνιστές (ο επιπολασμός του ατμίσματος μειώθηκε από τη στιγμή που αυξήθηκαν οι άνθρωποι που διέκοψαν το τσιγάρο)

Ευρήματα

Με την πάροδο του χρόνου, οι περισσότεροι ατμιστές εξακολουθούν να χρησιμοποιούν την ίδια ισχύ νικοτίνης (44,7% των συμμετεχόντων σε μια έρευνα, 54,4% σε άλλη) ή μειώνουν την ισχύ (40,1% και 49,2% αντίστοιχα στις ίδιες έρευνες).

Η διακοπή του καπνίσματος παραμένει ο βασικός λόγος για το άτμισμα σε όλες τις κοινωνικοοικονομικές ομάδες. Τα άτομα από ανώτερες κοινωνικοοικονομικές ομάδες ενδεχομένως να ήταν πιο πιθανό να ατμίζουν για την απόλαυση σε σχέση με άτομα από χαμηλότερες ομάδες που είναι πιο πιθανό να ατμίζουν για οικονομικούς λόγους. Δεδομένης της σημασίας που έχει η πλήρης διακοπή του καπνίσματος, οι καπνιστές που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά τσιγάρα θα πρέπει να ενημερώνονται ώστε να σταματήσουν το κάπνισμα το συντομότερο δυνατό.

  • Οι καπνιστές πρέπει να συμβουλεύονται να σταματήσουν το κάπνισμα το συντομότερο δυνατόν και να διερευνήσουν όλες τις διαθέσιμες επιλογές υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών τσιγάρων.
  • Οι υπηρεσίες διακοπής του καπνίσματος υποστηρίζουν το άτμισμα για τις απόπειρες παύσης. Είναι πιθανό οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν μόνο τα ηλεκτρονικά τσιγάρα ή τα συνδυάζουν με αδειοδοτημένα φάρμακα για να σταματήσουν το κάπνισμα, να διαφέρουν από τους υπόλοιπους καπνιστές που διακόπτουν μέσω αυτών των υπηρεσιών. Ωστόσο, τα δεδομένα αυτά παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των ηλεκτρονικών τσιγάρων μέσα στις υπηρεσίες.

Ωστόσο, παρόμοια με τα προηγούμενα χρόνια τα υψηλότερα ποσοστά εγκατάλειψης παρατηρήθηκαν όταν η απόπειρα διακοπής περιλάμβανε τη χρήση ενός αδειοδοτημένου φαρμάκου και ηλεκτρονικού τσιγάρου διαδοχικά (73%), ενός αδειοδοτημένου φαρμάκου και ηλεκτρονικού τσιγάρου ταυτόχρονα (60%) ή μόνο ηλεκτρονικό τσιγάρο(60%). Παρά τους περιορισμούς των δεδομένων, τα άτομα που αντιμετωπίζονται από μια υπηρεσία διακοπής καπνίσματος με υποστήριξη συμπεριφοράς και χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου με ή χωρίς πρόσθετη άδεια φαρμακευτικής αγωγής, έχουν τουλάχιστον συγκρίσιμη επιτυχία διακοπής με τα άτομα που χρησιμοποίησαν συνταγή χρήσης φαρμάκων.

Τα δεδομένα παρακολούθησης από τις υπηρεσίες διακοπής του καπνίσματος έχουν περιορισμούς, αλλά τέτοια στοιχεία υποδηλώνουν ότι η χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου ως μέρος της απόπειρας διακοπής εξακολουθεί να είναι χρήσιμη για τους ανθρώπους που παρευρίσκονται στις υπηρεσίες διακοπής καπνίσματος στην Αγγλία. Ο συνδυασμός των ηλεκτρονικών τσιγάρων (η πιο δημοφιλής πηγή υποστήριξης που χρησιμοποιείται από τους καπνιστές στο γενικό πληθυσμό), με την παροχή υποστήριξης για το σταμάτημα του καπνίσματος (που είναι ο πιο αποτελεσματικός τύπος υποστήριξης), θα πρέπει να αποτελεί συνιστώμενη επιλογή για όλους τους καπνιστές. Αυτή ήταν η πρόταση της προηγούμενης έκθεσης, η οποία εξακολουθεί να ισχύει. Οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες διακοπής του καπνίσματος και οι επαγγελματίες στον τομέα της υγείας θα πρέπει να παρέχουν συμπεριφορική υποστήριξη στους καπνιστές που θέλουν να χρησιμοποιήσουν ηλεκτρονικά τσιγάρα για να βοηθηθούν να σταματήσουν το κάπνισμα. Η εκπαίδευση μέσω διαδικτύου διατίθεται από το NCSCT.  Οι τοπικές αρχές θα πρέπει να εξακολουθήσουν να χρηματοδοτούν και να παρέχουν υπηρεσίες διακοπής του καπνίσματος σύμφωνα με τη βάση τεκμηρίων.