Κύριε Υπουργέ,

σύμφωνα με ενημέρωση που λάβαμε από αγρότες της ορεινής Κορινθίας και λαμβάνοντας υπόψη τοπικό δημοσίευμα της 28ης Μαΐου 2020, ζημιές προξενήθηκαν στις αγροτικές καλλιέργειες στην ορεινή Κορινθία. Συγκεκριμένα, στις 26 Μαΐου 2020, το χαλάζι κάλυψε αγροκτήματα, δρόμους και αυλές, ενώ το ισχυρότερο πλήγμα δέχθηκαν οι καλλιέργειες με αμπέλια, σουλτανίνα και εποχικές καλλιέργειες.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Προτίθεσθε να ενεργοποιήσετε άμεσα τους μηχανισμούς του ΕΛΓΑ, προκειμένου, αφενός,
να εκτιμηθούν τάχιστα οι ζημιές που προξένησε η άνω έντονη χαλαζόπτωση στην ορεινή
Κορινθία, και αφετέρου, να αποζημιωθούν οι πληγέντες στο συντομότερο δυνατό χρονικό
διάστημα;

Ο ερωτών Βουλευτής

Κυριάκος Βελόπουλος

Η απάντηση του υπουργού Μάκη Βοριδη

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κ. Βελόπουλος, σας πληροφορούμε τα εξής:

Όσον αφορά στις ζημιές που προξενήθηκαν από την έντονη χαλαζόπτωση που
σημειώθηκε στις 26 Μαΐου 2020, σε διάφορες καλλιέργειες (κυρίως κερασιών,
αχλαδιών, μήλων και αμπελοειδών-σουλτανίνας κ.λπ.), στην ευρύτερη περιοχή της
ορεινής Κορινθίας της Π.Ε. Κορινθίας, σημειώνεται ότι διενεργήθηκαν οι
απαραίτητες επισημάνσεις από τις γεωτεχνικές υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α., έγιναν 11
αναγγελίες και υποβλήθηκαν 168 δηλώσεις εκ μέρους των παραγωγών.

Το έργο των εκτιμήσεων βρίσκεται σε εξέλιξη καθώς δόθηκε προτεραιότητα στις
ευπαθείς καλλιέργειες και στις καλλιέργειες που βρίσκονται στο στάδιο της
συγκομιδής και θα ακολουθήσει για τις υπόλοιπες. Μετά την ολοκλήρωση της
εκτιμητικής διαδικασίας θα κοινοποιηθούν τα πορίσματα και θα ακολουθήσει η
καταβολή των αποζημιώσεων στους ασφαλιστικά ενήμερους παραγωγούς.

Σχετικά με τη διαδικασία της καταβολής των αποζημιώσεων από τον ΕΛ.Γ.Α., πρέπει
να σημειωθεί ότι είναι συγκεκριμένη και ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία ως εξής:

• Με την εμφάνιση της ζημιάς στην καλλιέργεια διενεργούνται οι απαραίτητες
επισημάνσεις, γίνονται αναγγελίες και υποβάλλονται δηλώσεις.

• Ο Οργανισμός, εν συνεχεία, προβαίνει σε εξατομικευμένες εκτιμήσεις.

• Πραγματοποιείται η επεξεργασία των στοιχείων από το αρχείο ΟΣΔΕ, το οποίο
αποστέλλεται στον ΕΛ.Γ.Α. από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εντός του φθινοπώρου έκαστου
χρόνου.

• Κοινοποιούνται τα πορίσματα.

• Ακολουθεί η καταβολή των αποζημιώσεων στους παραγωγούς που έχουν υποβάλει
τη Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής (ΔΚ/Ε) και έχουν καταβάλει τις ασφαλιστικές
υποχρεώσεις που απορρέουν από τη ΔΚ/Ε.