Από τις αρχές του τρέχοντος έτους 2020 η Δημοτική αρχή του Δήμου Σικυωνίων
έχει προγραμματίσει την κατασκευή των πεζοδρομίων στην οδό Φιλύρα στην πόλη
του Κιάτου, με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια, που σημειωτέον έχει τον
χαρακτηρισμό της Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου – Κιάτου -Πατρών, καθ όσον
εξυπηρετεί την κίνηση των οχημάτων που κινούνται στην Π.Ε.Ο. με κατεύθυνση
προς Κόρινθο.

dig


-Η κατασκευή των πεζοδρομίων είναι σε εξέλιξη και είναι φυσικό επόμενο να έχει
παραλύσει από κάθε πλευρά το σημείο αυτό της πόλης του Κιάτου.
-Η κατασκευής ενός τέτοιου έργου στον αστικό ιστό της πόλης έχει πολλές
παράμετρες οι οποίες δυστυχώς δεν ελήφθησαν υπόψη στον σχεδιασμό του από
την Δημοτική αρχή.
-Για την κατασκευή του έργου ανάπλασης και κατασκευής των πεζοδρομίων στην
Π.Ε.Ο Κορίνθου-Κιάτου-Πατρών απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των Υπηρεσιών του
ΥΠΕΧΩΔΕ, επισήμανση που καταθέσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο σαν Δημοτική
Παράταξη χωρίς να ληφθεί υπόψη από την Δημοτική αρχή.

dig


-Δεν παρουσιάστηκε καμία συγκοινωνιακή- κυκλοφοριακή μελάτη.
-Η επισήμανση αυτή έγινε και από κατοίκους και κυρίως από τους καταστηματάρχες
της περιοχής και κανένας δεν τους έδωσε σημασία.
-Δεν ζητήθηκε καμία γνώμη από τις Δημοτικές παρατάξεις με το σκεπτικό του
«αποφασίζουμε και διατάσσουμε»
-Δεν έγινε καμία διαβούλευση με τους φορείς της πόλης και της περιοχής για να
καταθέσουν τις απόψεις τους.
-Οι άστοχες αυτές ενέργειες της Δημοτικής αρχής του Δήμου Σικυωνίων είχαν
τελικά το αναμενόμενο αποτέλεσα.
-Σταμάτησαν οι εργασίες κατασκευής του έργου εδώ και μήνες με αποτέλεσμα την
πλήρη παράλυση της περιοχής και ιδιαίτερα στην κίνηση των καταστημάτων και την
κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.
-Επί πλέον δεν έχει ληφθεί κανένα μέτριο ασφαλείας των έργων με πιθανές
σοβαρές συνέπειες στην υγεία των κατοίκων που διέρχονται την περιοχή.

Νίκος Ζαχαρόπουλος