Ευχές Χριστουγέννων από τον Απ. Παπαφωτίου

0

Ευχές Χριστουγέννων

«Ὁ Λόγος Σὰρξ ἐγένετο, ἵνα τὸν ἄνθρωπον δεκτικὸν θεότητος ποιήση»

Αυτά τα Χριστούγεννα ας Του προσφέρουμε τη φάτνη της ψυχής μας

όχι απλώς για μια καλύτερη ζωή

αλλά…

για υπέρβαση των αδιεξόδων,
για αναφαίρετη χαρά «ἔσται παντί τῷ λαῷ»,
για αστείρευτη δύναμη αντιστάσεως και δημιουργίας,
για κοινωνία της θείας φύσεως και δόξης.

Καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα.
Δημιουργικό και ευλογημένο το νέο έτος 2020.

Δρ. Απόστολος Ε. Παπαφωτίου
Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Οικονομολόγος Ε.Κ.Π.Α.

Απάντηση